XP

תרבית שמרים מוכחת כלכלית למעלי גירה

רפת

XP לרפת

מה זה בעצם XP לרפת

XP, מוצר הדגל הוותיק של חברת Diamond V, הוא תוצר של תסיסת שמרי בירה על מצע של מולסה.

בתהליך התסיסה בתנאי עקה מכוונים ומבוקרים, מתקבלים תוצרי פירוק (מטבוליטים) המופרשים ע"י השמרים. מטבוליטים אלו מתווספים לחומרי המזון ששימשו מצע לתסיסה ומזינים באופן מיטבי את אוכלוסיית חיידקי הכרס.

כתוצאה מכך, יש לאוכלוסיית חיידקי הכרס יכולת טובה יותר להפוך את כלל רכיבי המספוא לחומרים מזינים, וכפועל יוצא משתפרים ביצועי הכרס לרמה האופטימלית.

היתרונות

חמשת התפקידים העיקריים של ה-XP-

  1. להגדיל את מספר החיידקים החיוניים לפעילות תקינה של הכרס.
  2. לייצב את סביבת הכרס מבחינת החומציות.
  3. לשפר את תפקודי כלל מערכת העיכול ואת יעילות תפקוד הכרס בפרט.
  4. להגביר ייצור של חומצות שומן נדיפות, כלומר: להגביר ייצור אנרגיה.
  5. להגדיל ייצור של חלבון חיידקי (מיקרוביאלי).
מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ, בניסוי שנערך במכון וולקני בשנת 2013 נמצא:

תוספת של 50 גרם XP ליום לפרות חולבות במנה מופחתת אנרגיה (180 גרם פחות שומן מוגן) העלתה את זמינות האנרגיה הפוטנציאלית עקב שיפור בניצולת החנקן בכרס, ותוספת מקורות גלוקוז לייצור החלב והביצועים נשארו זהים בקיץ בגבוהות תנובה.

בעולם, ה-FDA מנהל המזון והתרופות האמריקאי קבע:

כאשר המוצר ניתן כחלק ממנה כולית במהלך 70 ימים ראשונים לתחלובה, חל שיפור ניכר בצריכת המזון של הפרות. במילים אחרות: ניתן אישור ע"י הFDA לנושא היעילות של ה- XP. זו הפעם היחידה עד כה שמנהל התרופות והמזון האמריקאי  (FDA) תומך בתוסף לפרות!

מעבר לכך, המוצר נחקר ונבדק בעולם במשך קרוב ל30 שנה בעשרות עבודות שפורסמו במגזינים כמו- JDC, Animal Science ועוד...