XP

תרבית שמרים מוכחת כלכלית למעלי גירה

פיטום

XP לפיטום

מה זה בעצם XP לפיטום

XP, מוצר הדגל הוותיק של חברת Diamond V, הוא תוצר של תסיסת שמרי בירה על מצע של מולסה.

בתהליך התסיסה בתנאי עקה מכוונים ומבוקרים, מתקבלים תוצרי פירוק (מטבוליטים) המופרשים ע"י השמרים. מטבוליטים אלו מתווספים לחומרי המזון ששימשו מצע לתסיסה ומזינים באופן מיטבי את אוכלוסיית חיידקי הכרס.

כתוצאה מכך, יש לאוכלוסיית חיידקי הכרס יכולת טובה יותר להפוך את כלל רכיבי המספוא לחומרים מזינים, וכפועל יוצא משתפרים ביצועי הכרס לרמה האופטימלית.

היתרונות

 

כתוצאה משיפור התסיסה בכרס בזכות ה-XP, על פי המחקרים שנערכו בארץ ובעולם נמצא כי:

  • תוספת המשקל היומית השתפרה ב- 70 גרם בממוצע (בניסוי שנערך בארץ- 128 גרם).
  • שיפור של 0.24 ק"ג בניצולת המזון בממוצע (בניסוי שנערך בארץ- 0.8 ק"ג).
  • צמצום מקרי התנפחויות בעגלי פיטום.
מחקרים מהארץ ומהעולם

XP הינו אחד המוצרים הוותיקים ביותר בעולם בענף הפיטום.

המוצר נחקר והוכח רבות לאורך 30 השנה האחרונות, במדינות רבות בעולם כגון- ארה"ב, מקסיקו, קנדה, צרפת, אנגליה, דרום אפריקה, ירדן וגם בישראל.

בארץ נערך ניסוי בתחילת שנות ה-2000 ע"י ליאור קיסרי במפטמת ניר עוז ותצפית נוספת נערכה ע"י מאורי רוזן בעין השופט.

בתוצאות שהתקבלו בניסויים בארץ ישנה התאמה לתוצאות שהתקבלו ברחבי העולם- דבר המראה על עקביות, בטיחות ומובהקות חזקה.

להלן מצורפים ניסויים ועבודות שפורסמו


השפעת הXP על ביצועיהם של עגלי פיטום מעורבים בישראל (ליאור קיסרי)- PDF בעברית

מטה-אנליזה (סיכום של עבודות) בנושא השפעת XP על עגלים מסוג הולשטיין- PDF בעברית

השוואה בין XP לשמרים חיים וההשפעה על איכות הטבחה והבשר בעגלי פיטום- קנדה- PDF בעברית

השפעת XP על ביצועיהם של עגלי פיטום בקנדה - PDF בעברית

השפעת XP על ביצועיהם של עגלים בעקת חום (עין השופט)- מצגת בעברית