104-1040_reashure_choline_c

Reashure

כולין מוגן כרס למעלי גירה

רפת

ריאשור לרפת

מה זה בעצם ריאשור לרפת

האתגר שבתקופת המעבר מוכר לנו כמעט בכל רפת בישראל.

כתוצאה ממאזן אנרגיה שלילי המתקבל מייצור מוגבר של חלב, עלולה הפרה גבוהת התנובה לסבול בתקופת המעבר ממחלות המלטה כגון קטוזיס, היסט קיבה, כבד שומני ועוד... עד כדי אי יכולת להתעבר ואף יציאה מוקדמת מהעדר.

טיפול בכולין מוגן כרס מסייע לכבד הפרה לפרק את כמויות השומן הגבוהות המגיעות אליו, משפר את בריאות הפרה ופוריותה וכן מעלה את צריכת המזון לאחר ההמלטה ואת תנובת החלב.

היתרונות
 • הכולין הוא רכיב תזונתי החיוני לתפקודי הכבד התקינים.
 • כולין חייב להינתן כאשר הוא מוגן מפירוק בכרס.
 • ריאשור כולין היא הדרך הבטוחה לאספקה אפקטיבית של כולין.

בנוסף, ריאשור כולין:

 • מסייע לכבד בתהליך פירוק השומנים.
 • משפר מעבר גלוקוז מהתאים לדם.
 • מפחית הופעת גופי קטו (קטוזיס תת קליני).
 • מפחית קטוזיס.
 • משפיע על מאזן האנרגיה של פרות במעבר.
 • משפר את פוריות הפרה ובריאותה.
 • מגביר את ייצור החלב.
 • מעלה את הרווחיות במשק.
עוד מידע

לפרטים נוספים פנה לאיש המכירות האזורי