Zinpro

התועלת הכלכלית בהזנה איכותית

רפת

זינפרו לרפת

מה זה בעצם זינפרו לרפת

חברת זינפרו היא החברה המובילה בעולם בנושא של הזנת מיקרו אלמנטים לבעלי חיים בכלל ולפרות החלב בפרט.

מאות מחקרים שעובדו למטא-אנליזות מוכיחים את התועלת הכלכלית הגבוהה של השימוש בזינפרו כטיפול משלים. שילוב מינרלים עם חומר אורגני כגון חומצה אמינית, מספק זמינות ביולוגית גבוהה של המינרלים.

התוצאה- שיפור מדרג התנועתיות של הפרה, ירידה במספר התאים הסומטיים, שיפור בניצולת המזון והפוריות.

היתרונות

אנו מציעים שלושה טיפולים מתואמים, אשר מבוססים על המחקרים שנערכו בארץ ובעולם:

1. הטיפול המשלים (מינון של 2.5 גרם זינפרו 120\לפרה\ליום)

 • מצמצם את מקרי הצליעות.
 • משפר את תנובת החלב.
 • מוריד את התאים הסומטיים.

2. הטיפול המוגבר (מינון של 4.5 גרם זינפרו 120)

 • מיועד לרפתות הסובלות מיותר מקרי צליעות.
 • משפר את תנובת החלב.
 • מוריד את התאים הסומטיים.
 • משפר את ניצולת המזון.

3. הטיפול המרובע (6 גרם Availa 4)

 • עוזר לצמצם את מקרי הצליעות.
 • משפר את תנובת החלב.
 • מוריד את התאים הסומטיים.
 • עוזר לשפר את הפוריות.
 • עוזר לצמצם את מקרי הופעת דלקת עור הטלף (DD).
מחקרים מהארץ ומהעולם

בארץ, אנו משווקים שני מוצרים של חברת זינפרו לרפת החלב-

זינפרו 120 ו- Availa 4.

שני המוצרים הוותיקים הנ"ל נחקרו רבות לאורך השנים והוכחו בתנאים משתנים במדינות שונות.

לקריאה נוספת מצורפים הניסויים והעבודות.


מאמרים בנושא Availa 4:


זינפרו 4 אצל פרות יבשות (ניסוי של החקלאית, בעברית) - PDF

סיכום של מטה אנליזה ועבודות בנושא זינפרו 4 מצגת בעברית

השוואה בין אבץ אורגני לאנאורגני- 2014 (אנגלית)- PDF

מחקר של שנתיים על ההשפעה של זינפרו 4 על הפוריות והתחלובה (אנגלית) - PDF

מחקר מ-2008 הבודק את ההשפעה של זינפרו 4 על הפוריות (אנגלית) - PDF


 מאמרים בנושא זינפרו 120:

סיכום של 12 עבודות שפורסמו (אנגלית) - PDF

מינון מוגבר של זינפרו 120 כמשפר ריכוז האבץ בחלב (אנגלית)- PDF

מינון מוגבר של זינפרו 120 כמשפר ריכוז החלבון ותנובת החלב (אנגלית)- PDF

זינפרו 120 והשפעתו על ניצולת המזון אצל פרות חלב (אנגלית)- PDF

תוספת 2 גרם זינפרו 120 למנת חולבות כמשפר ביצועים (אנגלית)- PDF

הטיפול המוגבר של זינפרו 120 כמשפר ביצועים בתוספת חלבון שרידי (אנגלית)- PDF

סיכום ניסוי שנעשה ע"י אשר בראון בקיבוץ גת- בעברית.