Zinpro

התועלת הכלכלית בהזנה איכותית

פיטום

זינפרו לפיטום

מה זה בעצם זינפרו לפיטום

חברת זינפרו היא החברה המובילה בעולם בנושא של הזנת מיקרו אלמנטים לבעלי חיים בכלל ולעגלי הפיטום בפרט.

מאות מחקרים שעובדו למטא-אנליזות מוכיחים את התועלת הכלכלית הגבוהה של השימוש בזינפרו כטיפול משלים. שילוב מינרלים עם חומר אורגני כגון חומצה אמינית, מספק זמינות ביולוגית גבוהה של המינרלים.

התוצאה- שיפור בבריאות הטלף, שיפור בתוספת המשקל ובניצולת המזון ושיפור באיכות הטבחה.

היתרונות
  • שיפור בבריאות הטלף- המבנה הייחודי של מוצרי זינפרו מאפשרים לאבץ להספג טוב יותר במעי של העגל ותורמים לצמצום ארועי תחלואה.

 

  • שיפור בתוספת המשקל וניצולת המזון- מעבר לעובדה שעגל בריא צולע פחות ובכך אוכל ועולה במשקל יותר, ישנם מחקרים רבים המראים כי האכלה בזינפרו תורמת לסינתוז החלבון ושיפור בניצולת המזון בעגלים ובפרות חלב.

 

  • פחות הזרקות ושימוש בתרופות- כשיש פחות אירועים קליניים הצורך בהזרקת אנטיביוטיקה ותרופות אחרות פוחת.

כל היתרונות הנ"ל נחקרו והוכחו רבות במחקרים שנערכו בארץ וברחבי העולם, כאשר השימוש בזינפרו מבטיח בסבירות גבוהה מאוד יחס עלות תועלת של 1:3.

מחקרים מהארץ ומהעולם

משנות ה-80 של המאה שעברה נערכו מעל ל-22 עבודות בנושא זינפרו לעגלי הפיטום והשפעתו על בריאות העגל הכללית וביצועיו.

להלן מצורפות העבודות שנערכו בארץ ובעולם.השפעת זינפרו על מצב הטלפיים וביצועים של עגלי פיטום- ד"ר אורי בר גיא, קיבוץ חצור (עברית) - PDF

סיכום של 22 עבודות על ההשפעה של זינפרו על תוספת המשקל וניצולת המזון בעגלי פיטום (אנגלית) - PDF

השפעת זינפרו 120 על איכות הטבחה בעגלי פיטום (אנגלית)- PDF

עוד מידע

למידע ופרטים נוספים צרו קשר עם איש המכירות באיזורכם.